Hướng dẫn thay thế chữ We’re By Ahachat trong Webform của Ahachat

Hi các bạn, như tiêu đề cũng như nhiều bạn đang có nhu cầu thay đổi hoặc xóa bỏ chữ We’re By Ahachat mặc định trong Webform của Ahachat nên hôm nay mình sẽ viết TUT hướng dẫn các bạn xóa dòng chữa đó hoặc thay bằng dòng chữ khác. Có thể các bạn cần biết chút CSS hoặc có thể copy và thay đôi nội dung của mình vào và sửa nó thôi.

Bước 1: Truy cập vào tăng trưởng -> chọn Webform bạn đang sử dụng:

Truy cập vào Webform bạn đang sử dụng

Bước 2: Chọn Advanced

Mở tab Advanced

Bước 3: Thêm đoạn CSS vào để ẩn dòng chữ.

.app-powered.input-item {
  display: none;
}
Thêm đoạn CSS trên để ẩn

Như vậy là các bạn đã ẩn được dòng chữa We’re by Ahachat rồi đó.

Bước 4: Thêm dòng chữ của mình vào cho ngầu.

Tiếp tục tại Advanced, các bạn thêm đoạn CSS trên vào:

.app-powered1 {
  width: 130px;
  color: #9a9a9a;
  display: block;
  font-size: 12px;
  width: 100%;
  text-align: center;
  margin-top: 5px;
}

Bước 5: Add thêm Text kéo xuống dưới cùng gần nút xác nhận.

Bước 6: Thay đổi Text:

Bấm vào Sửa Text

Bấm vào sửa Text và dán nội dung sau đây vào:

<div class="app-powered1 input-item">We're <span class="glyphicon glyphicon-flash"></span> by <b><a href="https://quanutdo.com" target="_blank">Út Đỏ Quán</a></b>
</div>

Ngay đoạn nội dung sau bạn thay đổi link Web của bạn và nội dung Text của bạn vào:

Sau khi sửa xong, các bạn Save lại và ra ngoài xem thành quả nhé 😀

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top