Là nhân viên, ai cũng mong muốn mình có một người sếp như thế...

Trên thực tế, hiệu suất làm việc của nhân viên phụ thuộc rất lớn vào cách quản lý và cư xử hàng ngày của một nhà lãnh đạo. Những hành động...